FREE DOWNLOAD TODAY

เริ่มทำ Personal Brand ใน 10 นาที!

Personal Branding Checklist เล่มนี้ จะช่วยให้คุณเริ่มต้นทำ Personal Brand แบบ Step by Step

✅ ตั้งเป้าหมายการทำ Personal Branding
✅ การหาความแตกต่างจากคนอื่น
✅ วางแผนการทำคอนเทนต์

ดาวน์โหลดแล้วมาเริ่มทำ Personal Brand กันเลย!

เกี่ยวกับผู้สร้าง Personal Branding Checklist, Bow Kraivanich

อดีตผู้ร่วมก่อตั้งและพาร์ทเนอร์ บริษัท Magnetolabs และ Content Shifu สนใจทำ Personal Branding มากกว่า 10 ปี แต่ก็เหมือนคนทำธุรกิจส่วนใหญ่ที่ไม่มีเวลามาโฟกัส เลยไม่ได้ทำสม่ำเสมอ จึงไม่เห็นผลลัพธ์ จนกระทั่งเริ่มลงมือทำจริงจัง ภายใน 6 เดือน ก็สามารถสร้างผู้ติดตามรวมกันได้กว่า 15,000 บน X, FB, IG, Email

© Copyright Bow Kraivanich – brandmeat.co